Algemeen
19-7-2009

Bouwvak in Nieuw Leyden

De bouwvak is gestart en dat betekent dat het rustig is in Nieuw Leyden; mooi moment dus om weer eens rond te kijken in de wijk en op de verschillende bouwplaatsen. Nadat de straten uit de eerste projectfases voor de zomer al waren opgeleverd, startten de andere op dat moment bouwende velden met het wind- en waterdicht en afbouwgedeelte van de woningen. Er zijn de laatste maanden dan ook veel nieuwe gevels bijgekomen.

Na de bouwvak begint het er voor ons ook op aan te komen en gaan de heipalen de grond in!Ontwerp
8-7-2009

Afronden bestekstukken

Na bestekdeel A (algemeen), B (casco) en D (installaties) moet deel C nog worden afgerond. In dit deel staan alle omschrijvingen en specificaties voor de wind- en waterdichtwerkzaamheden en -materialen. Het staat vol met details over gevelmateriaal, beglazing, kozijnen, dakbedekking, hang- en sluitwerk, isolatie, timmerwerk, dekvloeren, trappen en nog veel meer om 80 pagina's met bestektekst te vullen! Na de bouwvak kunnen we met het wind- en waterdichtbestek offertes aanvragen bij aannemers.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de bouwstart in volle gang en de planning is behoorlijk onder druk komen te staan. Op dit moment moet alle informatie van installateur en constructeur naar de ruwbouw aannemer, die direct moet starten met de werktekeningen voor de prefab wanden en de andere casco-delen. Niet alle opdrachtgevers hadden op tijd een gesprek gehad met de installateur en de constructeur blijkt ook niet alle deadlines te halen. Het lijkt erop dat de planning hierdoor 3 tot 4 weken uitloopt ten opzichte van waarmee we gestart zijn.Ontwerp
29-6-2009

Gesprek installateur

Het gesprek met de installateur heeft aardig wat stof doen opwaaien. We dachten dat alles rondom de schakelaars. lichtpunten en wandcontactdozen goed doordacht was, maar er bleek nog genoeg ruimte voor verbetering. Weer aanpassen dus. Ook is door de installateur aangegeven dat inbouwafmetingen voor inbouwverlichting en -kranen bekend moeten zijn, omdat binnen enkele weken gestart wordt met de werktekeningen voor de installaties. Nu is het zo dat alles mag wijzigen tot en met de bouw, maar dat de meerwerkteller bij wijzigingen mee gaat lopen: hoe later je wijziging des te hoger de extra kosten. Na het gesprek werd duidelijk dat we ons nog moesten verdiepen in een aantal punten waarvan we dachten dat ze over tenminste 2 maanden zouden komen. Een inbouwmaat voor de verlichting betekent indirect dat we nu een merk en type moeten kiezen. En met bijvoorbeeld de posities van de afvoeren van de wastafels in de badkamer leg je ook al min of meer vast welke afmetingen je wastafels krijgen, en dat je bijvoorbeeld twee losse wastafels neemt in plaats van 1 grote. Het kostte flink wat energie om keuzes te maken, al zien we ook het positieve hiervan in: vroeg of laat moeten dit soort knopen doorgehakt worden en dat is nu maar alvast gebeurd!Algemeen
10-6-2009

So far so good

De gang zit er nog steeds goed in. De contracten met de casco aannemer (realisatie parkeergarage en ruwbouw van woningen) en installateur zijn inmiddels getekend, wat toch wel een prestatie is met z'n grote groep. We kunnen ons voorstellen (en dit bleek realiteit in eerdere fases van Nieuw Leyden) dat de totstandkoming van dergelijke contracten lang op zich kan laten wachten doordat aannemer en VvO en - niet in de minste plaats - de VvO-ers onderling het eens moeten worden over kosten, planning, communicatie, bestek- en contractstukken etc.

Onze bouwstart staat gepland in week 34, direct na de bouwvak. Ondertussen wordt het tijd dat we op zoek gaan naar een aannemer voor het wind/waterdicht- en afbouwgedeelte zodat we na oplevering van de ruwbouw hopelijk direct door kunnen met de gevels en de rest van de woning.Algemeen
22-5-2009

Bouwvergunning woning een feit!

Vandaag ontvingen we een brief van gemeente Leiden waaruit we konden opmaken dat onze bouwvergunning is afgegeven! In ons bouwveld blijken niet alle opdrachtgevers al een bouwvergunning te hebben (wegens drukte bij de gemeente Leiden wordt beweerd...) maar als het goed is laten ook de rest van de vergunningen niet lang op zich wachten. En dat is belangrijk aangezien de bouwstart in zicht komt. Maar mochten er nog vergunningen ontbreken bij de bouwstart, dan schijnt het gedoogd te worden als je de heipalen alvast 'verticaal opslaan' in de grond. Nee, da's nog niet bouwen, da's alleen palen opslaan op de juiste positie in het bouwveld (!).

En verder mogen we een ander belangrijk moment ook niet vergeten: we zijn deze week gepasseerd bij de notaris! Formeel houdt dat in ons geval in dat we nu officieel de kavel hebben gekocht van Nieuw Leyden en dat de hypotheek is gestart. Dat de hypotheek nu rond is, is prettig aangezien de geldigheid van onze hypotheekofferte (met voor ons gunstige voorwaarden) bijna was afgelopen. Verder is het prettig dat vanaf nu ons bouwdepot beschikbaar is, al gaat de bouwrente natuurlijk wel tellen.Algemeen
19-5-2009

Installateur bijna aan de slag

Naar verwachting kunnen we binnenkort opdracht verstrekken aan de installateur. Uiteindelijk geven we als vereniging de installateur een opdracht, en krijgt de casco-aannemer een coordinatievergoeding voor de nodige afstemming. Het wordt een belangrijke samenwerking, niet in de minste plaats omdat we gekozen hebben voor prefab beton wanden en het herstellen van een foutje in de installaties hierdoor al snel erg kostbaar wordt.

De installateur heeft aangeven graag met alle opdrachtgevers voorafgaand aan hun werkzaamheden een persoonlijk gesprek te willen zodat goed duidelijk wordt wat er van ze verwacht wordt. Da's in ieder geval prettig, je kunt het zomaar ook anders treffen... (zie filmpje hieronder).Algemeen
9-5-2009

Bouwvergunning parkeergarage binnen

De gemeente Leiden heeft de vereniging van opdrachtgevers te kennen gegeven dat de bouwvergunning voor de gemeenschappelijke parkeergarage rond is, en de vergunningen voor de woningen zullen waarschijnlijk snel volgen. Prettig als dit allemaal zo soepel verloopt maar het zal er ook wel iets mee te maken hebben dat de bouwvergunningsstukken voor aanvraag door Nieuw Leyden gecontroleerd zijn en - misschien wel de belangrijkste - er geen welstand geldt voor het project en het dus niet door die (subjectieve) molen hoeft.

Inmiddels heeft ook de aanbesteding voor de installaties plaatsgevonden en zullen we met de laagste aanbieder proberen om rond te komen. De afgelopen maanden voelen als de drukste periode in het project tot nu toe: oplevering bestekstukken, aanbesteding casco, bouwvergunning, aanbesteding installaties. En het is ook compleet andere materie dan waar we in de VO/DO fase mee te maken kregen en alles draaide om het ontwerp. Nu ligt de nadruk steeds meer op de daadwerkelijke realisatie van het huis, wat hopelijk niet lang meer op zich laat wachten.Algemeen
28-4-2009

Appels met appels vergelijken

De aanbesteding van de casco (ruwbouw) heeft inmiddels plaatsgevonden en de vereniging en opdrachtgevers kan aan de slag om samen met de geselecteerde aannemer tot een opdracht te komen. De reeds ingeschakelde kostenadviseur beoordeelt vooraf of de meegeleverde open begroting van de aannemer klopt met de bestekstukken, zodat eventuele afwijkingen in de ingeschatte kosten meegenomen kunnen worden in de onderhandeling. Met een beetje mazzel kunnen we binnen enkele weken een opdracht rond krijgen en wordt het aftellen tot de bouwwerkzaamheden gaan starten! Maar voor het zover is moet het hele aanbestedingscircus nog eens doorlopen worden voor de installaties.

Verder heeft de gemeente Leiden te kennen gegeven dat onze bouwvergunning eraan komt! In de tweede week van mei kunnen we hem verwachten en na weer zes weken is de bouwvergunning onherroepelijk.Bouw
14-4-2009

Ondertussen op en rondom de bouwplaats

Hoewel we zelf nog moeten starten met bouwen (prijzen van aannemers voor casco zijn bijna binnen), begint de nabije omgeving al aardig vorm te krijgen. De wegen t.b.v. het bouwverkeer zijn bestraat, de sloot is aangelegd en zijn zelfs al bomen aangepland.Bouw
11-4-2009

Sonderingen

Deze week zijn de sonderingen voor ons bouwveld uitgevoerd door een bedrijf wat gespecialiseerd is in bodemonderzoek. Deze grondmetingen zijn nodig om de draagkracht van de grond te bepalen, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de invulling van het heipalenplan. Hoewel de sondering niet echt iets zichtbaars oplevert (behalve een meetrapport dan...), voelt het toch wel prettig dat er al wat activiteit is op het bouwveld!

Verder is het nu vooral wachten op de uitkomsten van de aanbesteding van het casco en de installaties, en hopen we natuurlijk binnenkort een bouwvergunning te hebben. Hopelijk zijn we dus snel weer wat stappen dichterbij de bouw!