Zelfbouw project Nieuw Leyden in Leiden

Welstandsvrij je eigen huis bouwen in een autovrije wijk aan de rand van de historische binnenstand van Leiden, daarvoor zijn zo'n 160 particulier opdrachtgevers in Nieuw Leyden aan de slag gegaan. Hoewel er meer locaties in Nederland zijn waar echte welstandvrije zelfbouw mogelijk gemaakt is, is de binnenstedelijke omgeving, de schaal van het project en de combinatie met een halfverdiepte parkeergarages (in collectief particulier opdrachtgeverschap) nog niet eerder vertoond.

Er zijn verschillende soorten vrije kavels verkocht in Nieuw Leyden. Verreweg de meeste kavels vormen bouwvelden van in totaal 18 kavels, waarop geschakelde woningen worden gerealiseerd met daaronder een gemeenschappelijke halfverdiepte parkeergarage. De parkeergarage - per huis is er plaats voor 2 auto's - wordt ook door de 18 betrokken opdrachtgevers gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap. De kavels zijn 6 x 15 m groot, en je hebt met je ontwerp binnen de regels van het bouwbesluit en enkele stedenbouwkundige spelregels veel vrijheid. De vastgestelde 'bouwenvelope' is in ieder groot genoeg dat bij een maximale bebouwing een woningoppervlakte haalbaar is van minstens 210 m2. Door de bouw van de parkeergarage is een tuin op de kavel niet mogelijk, maar daarentegen zijn er genoeg mogelijkheden voor een (groot) dakterras.

Alle woningen in Nieuw Leyden worden aangesloten op een centraal verwarmingssysteem. Via een geisoleerde leiding komt het warme water de woningen binnen, en via een warmtewisselaar in de meterkast wordt de warmte overgedragen voor warm tapwater of het verwarmingssysteem in de woning.

Typerend voor Nieuw Leyden is de opname van duurzaam bouwen als basiseis in het ontwerp. Elke particulier opdrachtgever is verplicht zich hieraan te houden. Dit houdt in hoofdlijnen in dat de Energieprestatiecoefficient verplicht 0,1 punt lager moet zijn dan wat voorgeschreven is in het bouwbesluit, er alleen FSC hout gebruikt kan worden en er mogelijkheden voor subisidie zijn als de opdrachtgever verder gaat dan nodig.

Nieuw Leyden ligt in Leiden-Noord (zie onderstaande kaart van Leiden). Op loopafstand van centraal station en de binnenstad!