Ontwerpproces in beeld

Deze pagina geeft in vogelvlucht en alleen met afbeeldingen het ontwerproces weer dat we doorlopen hebben. Van schetsontwerp tot en met het technisch ontwerp dat we uiteindelijk gaan bouwen. Een uitgebreide beschrijving en verdere toelichting is te vinden op deze pagina.

Schetsontwerpfase

Voorlopig ontwerp fase

Definitief ontwerp fase

Technisch ontwerp fase